Logo of De Troch Fraise Lambic

De Troch Fraise Lambic

  Follow   Rate   Add To Wishlist
Fruit Lambic  ·  3.0% ABV

Style Description:

A fruity, sour, wild Belgian wheat beer.

Map of Brouwerij De Troch

Brouwerij De Troch

  Wambeek
  detroch.be

Are you a bar or restaurant owner? LEARN MORE