AlAska Wytwornia Wodek Gatunkowych Polmos S.A.    Beverages


    Extra Zytnia

    Extra Zytnia

    Flavored Vodka80° (40%)

    AlAska Wytwornia Wodek Gatunkowych Polmos S.A.