Kai VodkaBeverages


Kai Coconut Pandan

Kai Coconut Pandan

Flavored Vodka

Kai VodkaViet Nam

Kai Lemongrass Ginger Vodka

Kai Lemongrass Ginger Vodka

Flavored Vodka

Kai VodkaViet Nam