PalliniBeverages


Pallini Limoncello

Pallini Limoncello

Fruit Liqueur52° (26%)

PalliniItaly