The Zaya Rum Company  Beverages


  Zaya 12 Year

  Zaya 12 Year

  Premium Aged Rum80° (40%)

  The Zaya Rum Company

  Zaya 16 Year

  Zaya 16 Year

  Premium Aged Rum80° (40%)

  The Zaya Rum Company

  Zaya Gran Reserva 12yo

  Zaya Gran Reserva 12yo

  Premium Aged Rum80° (40%)12 yr

  The Zaya Rum Company